Browsed by
ป้ายกำกับ: ปัญหาสุขภาพ

‘ซึมเศร้า’ ขึ้นแท่น 1 ใน 3 โรคร้ายคนไทยเสี่ยง อึ้ง กรุงเทพฯ ป่วย ‘มะเร็งปอด’ มากที่สุด

‘ซึมเศร้า’ ขึ้นแท่น 1 ใน 3 โรคร้ายคนไทยเสี่ยง อึ้ง กรุงเทพฯ ป่วย ‘มะเร็งปอด’ มากที่สุด

ในปี 2566 ประเทศไทยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่…

Read More Read More